Dveře

Dřevěné palubky 

Palubky obkladové, saunové a podlahové

Materiálem pro výrobu dřevěných obkladových palubek je kvalitní a převážně jehličnaté středové řezivo ze smrku, borovice, modřínu, olše, osiky, cedru a dalších druhů dřeva. Vlhkost palubkových lamel je všeobecně kolem 12 %. Norma předepisuje vlhkost v okamžiku dodání a to v rozmezí 12 ± 2% u obkladových palubek a 10 ± 2% u podlahových palubek.

Třídění
Palubky jsou tříděny do kvalitativních skupin A, A/B, BC a C, dle ČSN 492110

Palubky třídy A
Černé tužkové suky do 5 mm; zdravé zarostlé suky, částečné srostlé suky, křídlové suky; ojediněle vypadlé a poškozené hranové suky za předpokladu, že není porušeno krytí. Sukové zátky u max. 10 % palubek; vytrhaná vlákna v okolí suků do 20 % plochy suku; ojediněle smolníky do 2 x 25 mm nebo stejné plochy; vlasové trhliny; dřeň do 1/3 délky o šířce max. 5 mm; obliny na rubové straně není-li porušena drážka nebo pero; zárost kůry ojediněle do rozměru 5 x 50 mm, nebo stejné plochy.
Palubky třídy B
Ojediněle vypadané suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm, hranové suky bez omezení, vypadavé suky v hraně, zátky po sucích ze stejného druhu dřeva, smolníky 2 x 35 mm, nebo stejné plochy v mm2 neomezeně, tři smolníky 6×150 mm, nebo stejné plochy v mm2, pronikající trhliny max 1 x 300 mm, na pohledové straně lehké zbarvení, na nepohledové straně bez omezení. Dřeň a zárost se dovoluje.
Palubky třídy C
Třída C obsahuje dílce, které nesplňují požadavky třídy B. Palubky musí splňovat konečný účel použití.
Palubky třídy A/B
Je definovaná jako třída, která obsahuje nejméně 40% palubek třídy A a 60% palubek třídy B

OSB desky 

OSB 3 P+D EGGER

OSB 3 desky s profilem pero – drážka jsou typické panely pro širokou škálu stavebních aplikací. Navržena je jako typ desek OSB 3 podle normy EN 300.

Deska má dobrou mechanickou pevnost, tuhost a dobrou životnost v servisní třídě 2, a to i za dočasně vlhkých podmínek okolního prostředí. Díky svým technickým vlastnostem je vhodná pro nejrůznější aplikace. Objemová hmotnost min. 600 kg / m³ garantovaná CE Prohlášením o vlastnostech. OSB 3 desky s profilem pero – drážka jsou k dispozici v různých formátech a tloušťkách.

Hoblovaná prkna 

Smrk, borovice, modřín

Hoblovaná prkna se dají použít v domácnosti, stavebnictví a podobně. Mají široké využití. Používají se hojně na výrobu plotů, plotovek, polic, překládané fasády, pro zedníky na stahování omítky a na veškeré kutilské práce a výrobu.

Prkna jsou již sušená a tím jsou minimalizovány tvarové změny v důsledku změn vlhkosti. Povrch je vyhovující pro většinu použití a tek není nutnost brousit a mohou se rovnou natírat. Prkna se prodávají od jednoho kusu. Prkna s mikrofází mají lehce sraženou hranu.

Palisády, kůly 

Tlakově impregnovaná borovice

Impregnované palisády mají široké využití v zahradní architektuře, v zemědělství a všude tam, kde se vyžaduje dlouhá životnost dřeva. Používají se také na stavbu dětských hřišť, ať už pro soukromé nebo veřejné účely. Díky tlakové impregnaci vydrží dřevo výrazně déle než když je ošetřeno jiným způsobem. Snese i horší přírodní podmínky, takže se ideálně hodí i do lesa, do mokrých podloží apod.

Impregnované palisády a kůly. Frézované. Hnědá tlaková impregnace.
Dřevina: SM / JD / BOR
Standardní délka: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 a 3,0 m – ostatní délky dle dohody
Průměry: 60 / 80 / 100 / 120 a 140 mm
Impregnace: Jedná se o průmyslovou impregnaci za použití vakua a tlaku vodorozpustnou látkou na bázi Cu soli dle ČSN 490615 a ČSN EN 335-1. Barva naimpregnované palisády je zelenohnědá.